Home

Aanmelden


Iedereen heeft de mogelijkheid vrijblijvend 2 proeflessen te volgen om kennis te maken met de vereniging. Bij interesse dient dit gemeld te worden bij de trainer op de desbetreffende avond.


Besluit je na deze periode lid te worden van de zwemvereniging kun je je inschrijven via het inschrijfformulier. Dit formulier is ook verkrijgbaar via de trainers. Het formulier dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij één van de trainers.
Afmelden


Het beëindigen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de penningmeester of

de secretaris van de vereniging.

Hiervoor kan het afmeldingsformulier gebruikt worden.


Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar wordt beëindigd, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.